nireas

Σύνδεση

Λογότυπα Συγχρηματοδότησης

Αυτό το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και μόνο, η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NΙΡΕΑΣ - E-LEARNING ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Partners

PDFΕκτύπωσηE-mail

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) (Ελλάδα). Ανάδοχος του έργου


 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Εταιρείας Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του τομέα, μετά την ΕΥΔΑΠ (Αθήνα) και EYAT (Θεσσαλονίκη), με σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας. Το πεδίο εφαρμογής και τα καθήκοντα της ΔΕΥΑΛ είναι οι εξής: η παροχή Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, αξιοποίηση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός). Είναι επίσης υπεύθυνη για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας α) με την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και β) από την καύση του βιοαερίου που απορρέουν από τον Βιολογικό Καθαρισμό και τα ΧΥΤΑ του Δήμου Λαρισαίων. Από το 1983 και μετά η ΔΕΥΑΛ έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω δανείων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ταμείο Συνοχής.

Περισσότερα: ΔΕΥΑΛ

   

PDFΕκτύπωσηE-mail

UETP Action Link/ Action Synergy Α.Ε. (Ελλάδα). Συντονιστής του προγράμματος

 


Η UETP Action Link/Action Synergy A.E. είναι μια Σύμπραξη Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων για την Κατάρτιση η οποία ιδρύθηκε το 1987 στα πλαίσια του προγράμματος COMETT για να προωθήσει την συνεργασία και την διασύνδεση μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Επιχειρήσεων. Είναι επίσης μια εταιρία γνωστικών εφαρμογών στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής, στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και τη γνώση, η οποία συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων διαδικτιακής μάθησης. Ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμα΄των της Ε.Ε., όπως το COMETT, το PETRA, το SOCRATES, το LEONARDO DA VINCI, το ΑΡΘΡΟ 6, το ADAPT, το TEMPUS, το PHARE. Οι βασικοί τομείς ειδίκευσης συμπεριλαμβάνουν : την ανάπτυξη συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σειρών και ενοτήτων χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες όπως : ανοικτές/ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης, διαδικτυακή μάθηση, ανάλυση μαθησιακών αναγκών, ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ.

Περισσότερα: Action Synergy

   

PDFΕκτύπωσηE-mail

Dialynas S.A. (Ελλάδα)


Η Διαλυνάς Α.Ε. δραστηριοποιείται σε θέματα περιβάλλοντος με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων. Πρόκειται για μια εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα στα θέματα της διαχείρισης του νερού και των λυμάτων. Η Διαλυνάς Α.Ε. έχει ασχοληθεί με προβλήματα που αφορούν την επεξεργασία και τη διάθεση ή την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων, λόγω της ρύπανσης των υδάτων από εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε ζωντανούς οργανισμούς, αλλά και λόγω της έλλειψης νερού. Δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη. Η έδρα της είναι το Ηράκλειο Κρήτης, και διαθέτει τοπικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα με σοβαρότητα και επαγγελματισμό και με το επιστημονικό υπόβαθρο που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα 8 χρόνια που η εταιρεία δραστηριοποιείται στην βελτίωση του περιβάλλοντος.

Περισσότερα: Dialynas

   

PDFΕκτύπωσηE-mail

CTANM – POLITEHNICA Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Ρουμανία)


Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου (PUB), που ιδρύθηκε το 1886. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο τεχνικό πανεπιστήμιο της Ρουμανίας, με περίπου 23.000 φοιτητές, 3.300 εργαζομένους με πλήρη απασχόληση, 1.800 μερικής απασχόλησης και 900 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών (CTANM) είναι μια μονάδα έρευνας και εκπαίδευσης με την οικονομική και λειτουργική αυτονομία μέσα στο PUB, που ιδρύθηκε το 1996, και συμβάλει στον καθορισμό και την εφαρμογή του e-Learning και της στρατηγικής ανάπτυξης LLL του πανεπιστημίου. Η χρηματοδότηση του CTANM πραγματοποιείται κυρίως μέσω της έρευνας και της κατάρτισης συμβάσεων, με Ρουμάνους ή ξένους δικαιούχους, από εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

Περισσότερα: CTANM

   

PDFΕκτύπωσηE-mail

IPP - Instituto Superior de Engenharia do Porto (Πορτογαλία)


Το INSTITUTO Politecnico do Porto (IPP) είναι το μεγαλύτερο Πολυτεχνείο στην Πορτογαλία, με πάνω από 15.000 μαθητές που χωρίζονται σε 7 σχολεία. Από το 1989 έχει καθιερώσει τη συνεργασία με πάνω από 30 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία, ως συντονιστής αλλά και ως συνεργαζόμενο ίδρυμα. Εκπαιδεύει νέους ανθρώπους, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ενσωματωμένη στο IPP, το ISEP είναι μια σχολή μηχανικών στην Πορτογαλία και έχει ως στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του ανθρώπου μέσα από τη δημιουργία και τη μεταφορά γνώσης. Το παρακολουθούν περισσότεροι από 6.000 φοιτητές, διαθέτει 11 πρώτα πτυχία των μηχανικών του κύκλου και 11 μεταπτυχιακά. Η διαμορφωτική προσφορά έχει σχεδιαστεί σε μια λογική της εφαρμοσμένης γνώσης, η οποία ευνοεί την προσέγγιση μάθησης μέσα από την πράξη. Η ISEP στεγάζει 9 ομάδες έρευνας σε διάφορους τομείς της μηχανικής.

Περισσότερα: ISEP

   

PDFΕκτύπωσηE-mail

Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Ισπανία)


Το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα είναι πλήρως ενσωματωμένο με το οικονομικό περιβάλλον της περιοχής. Είναι ο κύριος πάροχος εργατικού δυναμικού στην περιοχή. Μέσω του Γραφείου Εργασίας, το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα παρέχει ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε τελειόφοιτους φοιτητές. Για χρόνια, αυτή η δραστηριότητα έχει εγκαταστήσει ένα δίκτυο που έχει το πανεπιστήμιο ως διαμεσολαβητή.

Γι’ αυτό το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα ενδιαφέρεται πολύ να βελτιώσει την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις στην περιοχή και επιπλέον να προσαρμόσει τις δεξιότητες των φοιτητών στις ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων.

Το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα και το Κέντρο Εικονικής Μάθησης CEVUG έχουν συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα είτε ως εταίρος είτε ως συντονιστής. Το CEVUG έχει αναπτύξει διαδικτυακά εργαλεία για να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (MOVINTER, HEXTLEARN, MOBIBLOG) και συνεργάζεται σε ένα πρόγραμμα Erasmus Mundus που ονομάζεται WISHES για να αναπτύξει μια κοινότητα στην οποία τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να κάνουν διεθνείς προσλήψεις ή να διοργανώσουν εικονικές τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης.

Περισσότερα: UGR

   

PDFΕκτύπωσηE-mail

RTD TALOS LTD (Κύπρος)


Το RTD TALOS Ltd ιδρύθηκε το 2000. Από τότε η εταιρία βρίσκεται στην στρατηγική θέση μεταξύ ακαδημιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, επωφελούμενη από την διάδοση και την εκπαίδευση. Η προηγούμενη εμπειρία στον τομέα υπό έρευνα, σε επίπεδο Ε.Ε αντικατοπτρίζεται σε ένα αριθμό προγραμμάτων στα οποία το RTD TALOS έχει συμμετάσχει. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο FP5 και FP6, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με προγράμματα της Ε.Ε.Είναι επίσης ο εθνικός ανταποκριτής για το ERAWATCH που αναφέρει τα τελευταία νέα για την Έρευνα & την Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Κύπρο και τους συμβούλους και αξιολογητές για το Υπουργείο Οικονομικών-Γραφείο Σχεδιασμού, για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έχει τον τίτλο του Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή για το Κυπριακό Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, έχοντας μεγάλο ιστορικό όσον αφορά την κατάρτιση και τις δραστηριότητες που συνεπάγεται το πεδίο της δια βίου μάθησης. www.talos-rtd.com.

Περισσότερα: TALOS

   

PDFΕκτύπωσηE-mail

Sewerage Board of Limassol-Amathus (Κύπρος)


Το κύριο καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (SBLA) είναι η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της δημόσιας αποχέτευσης ομβρίων και αποχετεύσεων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού και ως εκ τούτου τη βελτίωση της υγιεινής και των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Κάνει πολλές επενδύσεις στον τομέα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. Το 2006, η SBLA ξεκίνησε την επέκταση του σχεδίου "Μονή" για την Επεξεργασία Λυμάτων. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το 2008. Μέχρι σήμερα, κατασκευάσε σημαντικά έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, έργα υποδομής αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά αποτελούν αδιάψευστο δείγμα πολιτισμού και προόδου, που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες της κοινότητας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και του περιβάλλοντος. Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται σήμερα από το σύστημα αποχέτευσης της Λεμεσού - Αμαθούντας (η μεγαλύτερη σε Κύπρος) είναι 200.000.

Περισσότερα: SBLA