Εκτύπωση

Dialynas S.A. (Ελλάδα)


Η Διαλυνάς Α.Ε. δραστηριοποιείται σε θέματα περιβάλλοντος με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων. Πρόκειται για μια εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα στα θέματα της διαχείρισης του νερού και των λυμάτων. Η Διαλυνάς Α.Ε. έχει ασχοληθεί με προβλήματα που αφορούν την επεξεργασία και τη διάθεση ή την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων, λόγω της ρύπανσης των υδάτων από εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε ζωντανούς οργανισμούς, αλλά και λόγω της έλλειψης νερού. Δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη. Η έδρα της είναι το Ηράκλειο Κρήτης, και διαθέτει τοπικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα με σοβαρότητα και επαγγελματισμό και με το επιστημονικό υπόβαθρο που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα 8 χρόνια που η εταιρεία δραστηριοποιείται στην βελτίωση του περιβάλλοντος.