Εκτύπωση

RTD TALOS LTD (Κύπρος)


Το RTD TALOS Ltd ιδρύθηκε το 2000. Από τότε η εταιρία βρίσκεται στην στρατηγική θέση μεταξύ ακαδημιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, επωφελούμενη από την διάδοση και την εκπαίδευση. Η προηγούμενη εμπειρία στον τομέα υπό έρευνα, σε επίπεδο Ε.Ε αντικατοπτρίζεται σε ένα αριθμό προγραμμάτων στα οποία το RTD TALOS έχει συμμετάσχει. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο FP5 και FP6, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην διάδοση της πληροφόρησης σχετικά με προγράμματα της Ε.Ε.Είναι επίσης ο εθνικός ανταποκριτής για το ERAWATCH που αναφέρει τα τελευταία νέα για την Έρευνα & την Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Κύπρο και τους συμβούλους και αξιολογητές για το Υπουργείο Οικονομικών-Γραφείο Σχεδιασμού, για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έχει τον τίτλο του Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή για το Κυπριακό Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, έχοντας μεγάλο ιστορικό όσον αφορά την κατάρτιση και τις δραστηριότητες που συνεπάγεται το πεδίο της δια βίου μάθησης. www.talos-rtd.com.