Εκτύπωση

Sewerage Board of Limassol-Amathus (Κύπρος)


Το κύριο καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (SBLA) είναι η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της δημόσιας αποχέτευσης ομβρίων και αποχετεύσεων της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού και ως εκ τούτου τη βελτίωση της υγιεινής και των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Κάνει πολλές επενδύσεις στον τομέα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. Το 2006, η SBLA ξεκίνησε την επέκταση του σχεδίου "Μονή" για την Επεξεργασία Λυμάτων. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το 2008. Μέχρι σήμερα, κατασκευάσε σημαντικά έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, έργα υποδομής αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά αποτελούν αδιάψευστο δείγμα πολιτισμού και προόδου, που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες της κοινότητας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και του περιβάλλοντος. Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται σήμερα από το σύστημα αποχέτευσης της Λεμεσού - Αμαθούντας (η μεγαλύτερη σε Κύπρος) είναι 200.000.