Εκτύπωση

περισσότερα για τα προϊόντα του προγράμματος

Τα κυριότερα τελικά προϊόντα του προγράμματος ΝΙΡΕΑΣ είναι e-learning μαθήματα για τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και μια μεθοδολογία για τη διαπίστευση των αρμοδιοτήτων. Τα μαθήματα e-learning θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των Χειριστών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με βάση το επαγγελματικό προφίλ που αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα WET και θα καλύψει τις ακόλουθες Ενότητες Δεξιοτήτων:

- Επεξεργασίας Λυμάτων και Υδάτων,
- Η λειτουργία του σταθμού (διαδικασία),
- Διατήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στα σχέδια Επεξεργασίας Λυμάτων,
- Υγεία & Ασφάλεια.

Από την άλλη πλευρά, η μεθοδολογία για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων θα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται μέσω e-learning και θα προσαρμοστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.