Imprimare

Justificare

Joi, 05 Aprilie 2012 11:40

Managementul resurselor de apă a fost întotdeauna o problemă importantă pentru Europa de Sud-Est şi zona Mediteranei, din cauza caracteristicilor climatului mediteranean, care declanşează adesea probleme precum deficitul de apă, probleme care se aşteaptă să se intensifice în viitorul apropiat, din cauza schimbării climei, creşterii populaţiei, sporirea standardului de viaţă şi urbanizarea accelerată.

Ţările membre UE care participă în acest parteneriat (Cipru, Grecia, Portugalia, România şi Spania), chiar dacă consideră respectiv apă şi tratarea apelor reziduale un aspect foarte important al politicilor lor de mediu, nu au nici un plan de învăţământ specific, nici materiale didactice sistematice şi nici standarde ocupaţionale. (Pentru documentaţia completă a vedea raportul de cercetare elaborat în cadrul proiectului WET, precum şi Aggelakis [2002] şi Salgot [2008].)

Dimpotrivă, subiectul este studiat într-un mod nesistematic. Face parte dintr-o mare varietate de domenii şi contexte educaţionale şi, prin urmare, nu există nici un plan de învăţământ, care ar putea conduce în viitor la transferarea către operatorul din staţiile de tratare a apelor reziduale a competenţelor pe care el / ea ar trebui să le posede. Rezultatul acestei situaţii este faptul că, în general, oamenii care lucrează în sector (în special în staţiile mici de tratare a apei reziduale), nu au formaţia de bază în specialitate (necalificaţi, hidromecanici şi electricieni), fapt care atrage riscuri în ceea ce priveşte calitatea muncii depuse. În plus, activităţile de formare non-formale şi informale din acest domeniu special sunt foarte puţine, nu foarte bine organizate şi nu sunt acreditate. Ca rezultat, angajaţii se confruntă cu dificultăţi în dobândirea competenţelor necesare pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru a-şi actualiza cunoştinţele, iar companiile nu pot găsi cu uşurinţă personal calificat. Mulţi dintre angajaţii care lucrează în prezent în sector trebuie să dobândească competenţe exclusiv la locul de muncă, fără nici o şansă de certificare pentru continuarea formării şi îmbunătăţirea perspectivelor de a-şi dezvolta o carieră.

Propunerea corespunde unui anumit număr de priorităţi europene, cum ar fi „Educaţie şi formare 2020" (Obiectivul 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională), Agenţia Europeană de Mediu (AEM), raportul din 2004 „Impactul schimbărilor climatice în Europa, o evaluare pe baza indicatorilor”, raportul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene (CCC) privind „Schimbările climatice şi dimensiunea europeană în domeniul apei” din 2005 şi de Directiva-cadru europeană privind apa (2000/60/ΕC).