nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

Objectives

Obiective generale

PDFImprimareEmail

Joi, 05 Aprilie 2012 12:13

• Asigurarea că operatorii de la staţiile de tratare a apelor reziduale (care este grupul ţintă principal al proiectului) dobândesc competenţele necesare pentru dezvoltarea profesională şi personală, fapt care are o influenţă directă asupra competitivităţii şi a creşterii economice europene, şi, astfel, ajută la crearea de locuri de muncă mai multe noi şi mai bune.

• Asigurarea că abilităţile şi cunoştinţele operatorilor din staţiile de tratare a apelor reziduale corespund cerinţelor din sector.

• Contribuţia la dezvoltarea de conţinut didactic digital, care este elementul fundamental al societăţii bazate pe cunoaştere.

• Promovarea acreditării competenţelor dobândite prin învăţare non-formală şi informală.

   

Obiective specifice

PDFImprimareEmail

Joi, 05 Aprilie 2012 12:14

• Crearea unei reţele a părţilor interesate pentru a identifica o abordare de succes pentru livrarea de conţinut e-learning în managementul apei reziduale.

• Furnizarea de conţinut didactic realizat în funcţie de neconcordanţele şi lacunele în materie de competenţe din sector.

• Luarea în considerare a nevoile grupurilor ţintă specifice, cum ar fi lucrătorii în vârstă (sau şomeri), care doresc să-şi actualizeze competenţele.

• Identificarea surselor de conţinut didactic, care ar putea fi uşor re-propuse, precum şi a obiectelor de învăţare pentru sectorul vizat.

• Dezvoltarea de conţinut e-learning original si inovativ pentru sectorul managementul apei reziduale.

• Rularea de cursuri pilot în fiecare ţară, urmărirea progreselor înregistrate de lucrătorii din managementul apei reziduale şi creşterea performanţelor lor profesionale muncă sau sporirea şanselor de găsire a unui loc de muncă.

• Contribuţia la recunoaşterea învăţării non-formale şi informale şi sprijinirea transferării transparente a competenţelor în sectorul managementului apei reziduale în UE, prin adaptarea metodologiei de acreditare dezvoltate în E/03/B/PP-149018 în domeniul specific al e-learningului.