nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

Obiective specifice

• Crearea unei reţele a părţilor interesate pentru a identifica o abordare de succes pentru livrarea de conţinut e-learning în managementul apei reziduale.

• Furnizarea de conţinut didactic realizat în funcţie de neconcordanţele şi lacunele în materie de competenţe din sector.

• Luarea în considerare a nevoile grupurilor ţintă specifice, cum ar fi lucrătorii în vârstă (sau şomeri), care doresc să-şi actualizeze competenţele.

• Identificarea surselor de conţinut didactic, care ar putea fi uşor re-propuse, precum şi a obiectelor de învăţare pentru sectorul vizat.

• Dezvoltarea de conţinut e-learning original si inovativ pentru sectorul managementul apei reziduale.

• Rularea de cursuri pilot în fiecare ţară, urmărirea progreselor înregistrate de lucrătorii din managementul apei reziduale şi creşterea performanţelor lor profesionale muncă sau sporirea şanselor de găsire a unui loc de muncă.

• Contribuţia la recunoaşterea învăţării non-formale şi informale şi sprijinirea transferării transparente a competenţelor în sectorul managementului apei reziduale în UE, prin adaptarea metodologiei de acreditare dezvoltate în E/03/B/PP-149018 în domeniul specific al e-learningului.