nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

Partners

PDFImprimareEmail

Municipal Water Supply and Sewerage Company of Larissa (DEYAL) (Grecia). Contractorul proiectului


 

Municipal Water Supply and Sewerage Company of Larissa (DEYAL) este prima şi cea mai mare companie municipală din domeniu, după EYDAP (Atena) şi EYAT (Salonic), cu facilităţi moderne şi servicii de calitate de top. Domeniul de activitate şi sarcinile DEYAL sunt următoarele: furnizarea de apă si canalizare, precum şi analiza, construcţia, întreţinerea, exploatarea, administrarea şi funcţionarea reţelelor de alimentare cu apă, a reţelelor de evacuare şi de canalizare a apelor uzate şi a nămolurilor şi unităţi de tratare a apelor reziduale (curăţare biologică) în zona de acţiune DEYAL. Aceasta este, de asemenea, responsabilă pentru producerea de energie electrica prin a) exploatarea energiei solare şi b) arderea biogazului care rezultă din curăţarea biologică şi a depozitelor de deşeuri sanitare ale oraşului Larissa. Din anul 1983, DEYAL a participat la mai multe proiecte finanţate prin împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiţii, prin planul de investiţii publice şi de către Fondul de Coeziune.

Citeşte mai mult: DEYAL

   

PDFImprimareEmail

UETP Action Link / Action Synergy S.A. (Grecia). Coordonatorul proiectului

 


Coordonatorul proiectului este o organizaţie TIC de cercetare-dezvoltare, de formare şi de cunoaştere bazată pe aplicaţii şi care este implicată activ în dezvoltarea de tehnologii de învăţământ şi metodologii de instruire, precum şi în dezvoltarea de cursuri e-learning de formare. Action Synergy S.A. dispune de o experienţă îndelungată în gestionarea şi coordonarea proiectelor europene. Aceasta coordonează în prezent şase proiecte în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. De la înfiinţarea sa în 1987, organizaţia a participat într-un număr considerabil de proiecte educaţionale din UE, cum ar fi COMETT, Petra, SOCRATES, Leonardo da Vinci, FP6, ADAPT, TEMPUS, PHARE, etc. Zonele-cheie de experienţă includ: dezvoltarea de metodologii de învăţare, dezvoltarea tehnologiilor educaţionale, dezvoltarea de cursuri şi module care fac uz de metodologii inovatoare, cum ar fi: metodologii deschise / flexibile de învăţare, e-learning, învăţare pe baza analizei nevoilor, dezvoltarea de profile profesionale bazate pe competenţe, dezvoltarea de sinergii la nivel local, naţional şi transnaţional.

Citeşte mai mult: Action Synergy

   

PDFImprimareEmail

Dialynas S.A. (Grecia)


Dialynas S.A. acţionează pe probleme de mediu şi utilizează sisteme inovatoare de tratare a apelor reziduale. Este o companie specializată în managementul şi protecţia mediului şi, în special, în managementul apei potabile şi al apelor reziduale. Dialynas S.A. a rezolvat probleme care privesc tratarea şi reutilizarea apelor reziduale, din cauza poluării apei de factorii exogenici care pot cauza probleme serioase organismelor vii şi, de asemenea, din cauza lipsei de apă. Aceasta este activă în plan naţional şi internaţional, cu colaborări în toată Grecia şi în sudul Europei. Sediul său este în Iraklion (Creta) şi are reprezentanţe locale în toată Grecia. Compania noastră are personal cu înaltă pregătire în rezolvarea problemelor de mediu, folosind experienţa ştiinţifică acumulată în cei 8 ani de la înfiinţarea companiei.

Citeşte mai mult: Dialynas

   

PDFImprimareEmail

CTANM - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (România)


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), fondată in 1886, este acum cea mai mare universitate tehnică din România, cu aproximativ 23000 studenţi, 3300 de angajaţi cu normă întreagă, 1800 cadre didactice asociate şi 900 de doctoranzi. Centrul pentru Tehnologii Avansate (CTANM) este o unitate de cercetare şi de formare, cu autonomie financiară şi funcţională în interiorul UPB, înfiinţată în 1996, acţionând pentru definirea şi implementarea procedurilor curente de e-learning în strategia de dezvoltare pe termen lung a universităţii. Finanţarea centrului este realizată, în principal, prin intermediul contractelor de cercetare şi de formare, cu beneficiari români sau străini, prin proiecte naţionale, europene sau internaţionale.

Citeşte mai mult: CTANM

   

PDFImprimareEmail

IPP - Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugalia)


Instituto Politecnico do Porto (IPP) este cea mai mare politehnică din Portugalia, cu peste 15.000 de studenţi distribuiţi în 7 facultăţi. Din 1989, a început cooperarea cu peste 30 de ţări din Europa, America, Africa şi Asia, în calitate de coordonator sau de instituţie parteneră. Pregăteşte tineri în funcţie de nevoile pieţei forţei de muncă. Integrat în IPP, ISEP este o facultate de inginerie cu renume în Portugalia şi îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a resurselor umane prin crearea şi transferul de cunoştinţe. ISEP este frecventată de mai mult de 6000 de studenţi., Oferă 11 programe de licenţă şi 11 programe de master. Oferta de pregătire este concepută într-o structură logică de cunoştinţe aplicate, care favorizează abordarea practică, de tip “învăţând-făcând”. ISEP găzduieşte 9 colective de cercetare în diferite domenii ale ingineriei.

Citeşte mai mult: ISEP

   

PDFImprimareEmail

University of Granada (Spania)


Universitatea din Granada are o serie de servicii diferite, care oferă infrastructura şi suportul pentru e-learning, atât central, cât şi local. Prin aceste proiecte diferite ale Universităţii din Granada, s-a ajuns la o experienţă considerabilă în proiectarea, managementul şi implementarea pedagogică şi tehnologică de cursuri online. A participat la un număr foarte mare de proiecte internaţionale cu această tematică în Europa şi în lume. În ceea ce priveşte tehnologiile şi politicile de tratare a apei, Institutul pentru Apă (IW) a fost creat de Universitatea din Granada în 1990 pentru a centraliza cercetările ştiinţifice şi tehnice referitoare la apă. Această instituţie are 69 de membri, inclusiv cadre universitare, cercetători , studenţi doctoranzi şi postdoctoranzi şi CSIC (Consiliul Naţional Spaniol pentru Cercetare). Institutul este integrat în şase grupuri de cercetare, cu mai mult de 70 de cercetători experimentaţi, care au dezvoltat 68 proiecte naţionale şi 31 de proiecte internaţionale.

Citeşte mai mult: UGR

   

PDFImprimareEmail

RTD TALOS LTD (Cipru)


RTD Talos Ltd a fost înfiinţată în anul 2000. Încă de la început, compania s-a poziţionat strategic între mediul academic, IMM-uri şi guvern, distingându-se în domeniile diseminării şi formării profesionale. Experienţa anterioară în domeniu poate fi ilustrată printr-o serie de proiecte de cercetare şi dezvoltare tehnologică la nivelul UE în care RTD Talos Ltd a luat parte. După ce a fost Punctul Naţional de Contact pentru IMM-uri în FP5 şi FP6, RTD Talos a acumulat o experienţă semnificativă în diseminarea de informaţii cu privire la programele europene. A fost recent numit în calitate de corespondent de ţară pentru ERAWATCH, în vederea elaborării ultimului raport cu privire la cercetare, dezvoltare şi inovare în Cipru. A acţionat în calitate de consultant şi evaluator pentru Ministerul de Finanţe (Biroul de Planificare), pentru un număr de scheme de finanţare ale UE. RTD Talos a fost implicat într-o serie de proiecte Leonardo da Vinci. O listă completă a acestora, precum şi servicii de organizare pot fi găsite la www.talos-rtd.com.

Citeşte mai mult: TALOS

   

PDFImprimareEmail

Sewerage Board of Limassol-Amathus (Cyprus)


Sarcina principală a Sewerage Board of Limassol-Amathus (SBLA) este construcţia, exploatarea şi întreţinerea sistemului public de canalizare şi a sistemului de evacuare a apei pluviale din zona Limassol şi, prin urmare, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi de mediu şi a calităţii vieţii în zonă. SBLA efectuează o mulţime de investiţii în domeniul staţiilor de tratare a apelor reziduale. În 2006, SBLA a început extinderea staţiei „Moni” de epurare a apelor reziduale. Staţia funcţionează la capacitate maximă din 2008. Până în prezent, SBLA a dezvoltat importante proiecte de infrastructură în valoare de milioane de euro. Aceste lucrări sunt o probă incontestabilă a culturii şi a progresului, care acoperă nevoile de bază ale comunităţii, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protecţia sănătăţii publice, precum şi mediul înconjurător. Populaţia, care este deservit în prezent de sistemul de canalizare şi de evacuare din zona Limassol Amathus este de 200.000 persoane (cea mai mare din Cipru).

Citeşte mai mult: SBLA