nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

IPP - Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugalia)


Instituto Politecnico do Porto (IPP) este cea mai mare politehnică din Portugalia, cu peste 15.000 de studenţi distribuiţi în 7 facultăţi. Din 1989, a început cooperarea cu peste 30 de ţări din Europa, America, Africa şi Asia, în calitate de coordonator sau de instituţie parteneră. Pregăteşte tineri în funcţie de nevoile pieţei forţei de muncă. Integrat în IPP, ISEP este o facultate de inginerie cu renume în Portugalia şi îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a resurselor umane prin crearea şi transferul de cunoştinţe. ISEP este frecventată de mai mult de 6000 de studenţi., Oferă 11 programe de licenţă şi 11 programe de master. Oferta de pregătire este concepută într-o structură logică de cunoştinţe aplicate, care favorizează abordarea practică, de tip “învăţând-făcând”. ISEP găzduieşte 9 colective de cercetare în diferite domenii ale ingineriei.