nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

Sewerage Board of Limassol-Amathus (Cyprus)


Sarcina principală a Sewerage Board of Limassol-Amathus (SBLA) este construcţia, exploatarea şi întreţinerea sistemului public de canalizare şi a sistemului de evacuare a apei pluviale din zona Limassol şi, prin urmare, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi de mediu şi a calităţii vieţii în zonă. SBLA efectuează o mulţime de investiţii în domeniul staţiilor de tratare a apelor reziduale. În 2006, SBLA a început extinderea staţiei „Moni” de epurare a apelor reziduale. Staţia funcţionează la capacitate maximă din 2008. Până în prezent, SBLA a dezvoltat importante proiecte de infrastructură în valoare de milioane de euro. Aceste lucrări sunt o probă incontestabilă a culturii şi a progresului, care acoperă nevoile de bază ale comunităţii, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protecţia sănătăţii publice, precum şi mediul înconjurător. Populaţia, care este deservit în prezent de sistemul de canalizare şi de evacuare din zona Limassol Amathus este de 200.000 persoane (cea mai mare din Cipru).