nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

Mai multe despre produsele proiectului

Produsele principale ale proiectului NIREAS sunt cursurile e-learning pentru operatorii din staţiile de tratare a apelor reziduale şi o metodologie de acreditare a competenţelor. Cursurile e-learning vor avea ca scop îmbunătăţirea competenţelor operatorilor din staţiile de tratare a apelor reziduale pe baza profilului profesional dezvoltat în cadrul proiectului WET şi va acoperi următoarele unităţi de competenţe:


• tratare apei şi a apei reziduale,

• operarea staţiilor de tratare, 

• întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor din staţiile de tratare a apelor reziduale,

• securitatea muncii.


Pe de altă parte, metodologia de acreditare a competenţelor va fi proiectată în mod special pentru competenţele dobândite prin e-learning şi va fi special adaptată pentru a satisface nevoile operatorilor din staţiile de tratare a apelor reziduale.