nireas

Autentificare

Logotipurile organizaţiilor co-finanţatoare

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Această publicaţie reflectă doar viziunea autorilor, iar Comisia nu este responsabilă pentru rezultatele utilizării informaţiilor cuprinse în această publicaţie.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

NIREAS – E-learning pentru tratarea apelor reziduale

PDFImprimareEmail

Transfer

Propunerea urmăreşte să transfere şi să combine rezultatele inovatoare a două proiecte: proiectul CAST - competenţe şi abilităţi în Turism (ES/03/B/PP-149018) şi proiectul WET - evaluare a competenţelor în sectorul de tratare a apei reziduale (ES/07/LLP-LdV/TOI/149056). Proiectul CAST analizează competenţele profesionale din sectorul hotelier din ţările partenere, care au fost afectate de introducerea de TIC, recunoaşterea lor şi acreditare lor la nivel european. Rezultatul inovator, care este transferat din proiectul CAST, este o metodologie de acreditare, care facilitează recunoaşterea competenţelor dobândite prin activităţi informale şi non-formală. WET este un proiect care a fost finalizat în septembrie 2009. Rezultatul care va fi transferat în proiect NIREAS este profilul profesional al operatorului din staţiile de epurare a apelor reziduale. Acesta este un profil profesional care este bazat pe modelul cadru european de calitate (EQF), model care descrie analitic competenţele, performanţele profesionale, precum şi criteriile de performanţă pentru acest loc special de muncă.

Metodologia de acreditare preluată de la proiectul CAST va fi transferată (1) de la o abordare sectorială din domeniul ospitalităţii pentru sectorul managementului resurselor de apă (dar această abordare va fi limitată, deoarece unele părţi ale metodologiei au fost deja transferate în sectorul cadrul proiectului WET). (2) de la o abordare geografică, deoarece rezultatele proiectului vor fi transferate în alte ţări europene (România, Portugalia) şi regiuni (Andaluzia), care nu făceau parte din parteneriatul fostului proiect. (3), vor fi adaptate la cerinţele specifice de certificare şi acreditare a competenţelor obţinute prin intermediul e-learningului.

Profilul profesional din proiectul WET va fi transferat în cadrul aceluiaşi sector. Competenţele profilului au fost specificate, dar nu sunt disponibile materiale didactice. Prin urmare, profilul profesional WET va fi folosit ca bază pentru dezvoltarea de materiale e-learning. Conţinutul modulelor e-learning va trebui să ofere cursanţilor competenţe aşa cum sunt descrise în profil (chiar dacă accentul va fi pus pe competenţele asociate lacunelor care vor fi detectate în timpul studiului iniţial).